Stichting De Adriaan

Op 16 april 1992 is de stichting “De Adriaan” in het leven geroepen met als doel het bevorderen van muziekbeoefening door amateurs en het verstevigen van de onderlinge banden tussen muziekverenigingen in onze regio, in het bijzonder die voor harmonie en fanfare, een en ander in de eerste plaats ter stimulering van jong muzikaal talent.

De stichting tracht bovengenoemd doel te bereiken door elke twee jaar een muziekwedstrijd te organiseren in Riethoven voor muziekverenigingen met een jonge solist(e).

Voor de beste muzikale prestatie wordt een onderscheiding toegekend aan de solist(e) in de vorm van een bronzen beeldje, “de Adriaan” – een trompetblazer die gemaakt is door de bekende Brabantse kunstenares: wijlen Mevrouw W. Slegers-van der Putt.

De stichting is vernoemd naar de heer Adriaan Sweegers uit Riethoven, die in januari 1990 is overleden en voor wie muziek een belangrijke plaats innam in zijn leven. Lange tijd is hij een enthousiast bestuurslid geweest van het Riethovens Harmoniecorps.