Deelnameregels

voor Muziekwedstrijd “De Adriaan”

  • Het muziekgezelschap mag een zelfgekozen werk uitvoeren op het niveau waarin men is ingedeeld bij de KNMO.
  • In het wedstrijdwerk moet een solo voorkomen, gespeeld door een amateur-muzikant(e), die op de dag van de uitvoering niet ouder is dan 23 jaar en die geen enkele opleiding aan een conservatorium heeft of heeft gedaan.
  • De solist(e) moet minimaal twee jaar lid zijn van het deelnemende corps.
  • De duur van de solo moet minimaal 4 minuten zijn.
  • De prestaties van de solist(e) in combinatie met de volledige harmonie of fanfare zullen worden beoordeeld door een professionele (KNMO-erkende) jury. De prestatie van de solist(e) zal hierbij het zwaarst wegen.
  • De onderscheiding “De Adriaan” zal worden toegekend aan de solist(e) die door de jury als beste wordt beoordeeld.
    Van de deelnemende muziekgezelschappen wordt verwacht dat zij gedurende maximaal 40 minuten muziek ten gehore brengen, beginnende met een inspeelwerk, gevolgd door het wedstrijdnummer, waarna muziek naar keuze, bij voorkeur in het populaire genre, zodat er voor het publiek volop te genieten valt.

    In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij als Stichting verplicht toestemming te vragen voor het verwerken van persoonsgegevens. U kunt onze AVG-verklaring hier downloaden (pdf).